Poszter szekció

 

Poszter szekció I.  
2017. június 14-én, szerdán, 17:00 és 19:00 között
P1.1 Idegrendszer 1.
Zsűri: Szőke Éva és Fekete Csaba
P1.1.1. Bagosi Zsolt Az UCN II (1-21) és az UCN II (22-38) fragmensek szorongásra és depresszióra való hatásai egerekben
P1.1.2 Baksa Brigitta A nucleus pedunculopontinus és nucleus cuneiformis glutamaterg neuronok funkcionális heterogenitásának vizsgálata
P1.1.3 Bárány Zoltán Primer patkány asztroglia sejtek citokin termelése oxidatív stressz hatására
P1.1.4 Büki Alexandra Autonóm idegrendszeri eltérések vizsgálata transzlációs modellben
P1.1.5 Südi Ágnes Réka A szociális jetlag hatása az alvásminőségre
P1.1.6 Horváth Hanga R. A glutamát 3-as vezikuláris transzporter szerepe a tanulásban: vizsgálatok génkiütött egereken
P1.1.7 Horváth Krisztina Metabolikus változások és mikroglia aktiváció krónikus pszichés stresszben
P1.1.8 Horváth Tamara Funkcionális idegrendszeri változások vizsgálata titán-dioxid nanorészecskékkel kezelt patkányokban
P1.1.9 Kovács Adrienn Az M-áram potenciális szerepe a nucleus pedunculopontinus neuronjainak kolinerg modulációjában
P1.2 Gyulladás, immunitás
Zsűri: Vereb György és Balogh Péter
P1.2.1 Bátai István A GYY-4137 hatásai K/BxN szérum arthritis modelben TRPA1 WT és KO egerekben
P1.2.2 Csepregi Janka Zs. Egy új neutrofil-hiányos egértörzs jellemzése
P1.2.3 Juhász László NMDA-receptor gátlás hatása a mitokondriális respirációra kísérletes polimikrobiális szepszisben
P1.2.4 Kása Orsolya A foszfolipáz Cγ2 sejtspecifikus törlésének hatásai a K/BxN szérumtranszfer artritisz modellben
P1.2.5 Kovács Elek Bimoclomol származékok hatásainak vizsgálata LPS-sel aktivált humán makrofágok immunfolyamataira
P1.2.6 Mihály Johanna Fluorinált szemi-szintetikus növényi kannabinoidok vizsgálata gyulladásos humán keratinocita modellrendszerekben
P1.2.7 Mittner Noémi Újszerű szemi-szintetikus fitokannabinoidok gyulladáscsökkentő hatásának vizsgálata RAW 264.7 sejtekben
P1.2.8 Tóth Kinga Fanni Szelektív szerotoninvisszavétel-gátló farmakonok hatásainak vizsgálata keratinocitákon
P1.3 Sejtélettan, Ion homeosztázis 1.,
Zsűri: Pintér Erika és Tóth István Balázs
P1.3.1 Aczél Tímea Trigeminális neuronok és perifériás leukociták génexpresszió-változásai patkány orofaciális fájdalommodellben
P1.3.2 Al-gaadi Dána A raktár által vezérelt kalcium belépés (SOCE) fontos szerepet játszik a vázizmok belsõ kalciumraktáraiban a kalciumszint fenntartásában és a kalciumfelszabadulásban
P1.3.3 Ambrus Lídia Hőérzékeny tranziens receptor potenciál vanilloid (TRPV) csatornák kifejeződése humán podocitákon
P1.3.4 Berekméri Eszter Purinergic receptors of the Deiters’cells in mature organ of Corti
P1.3.5 CzirjákTamás Elemi kalciumfelszabadulási események a CaV1.1 embrionális kori izoformáját kifejező, intakt vázizom sejtekben
P1.3.6 Cseri Karolina A Septin7 szerepe a vázizom fejlődésében
P1.3.7 Erdélyi András Egy új, fluoreszcencián alapuló eljárás kifejlesztése az oszteoklasztok fúziójának vizsgálatához
P1.3.8 Gönczi Mónika A MEF2D rendezetlen fehérjeszakaszának szabályozó szerepe az izom differenciálódásban
P1.3.9 Kelemen Balázs Illékony anesztetikumok gátolják a TRPM3 ioncsatorna működését
P1.4 Metabolizmus, gasztroenterális rendszer,
Zsűri: Gesztelyi Rudolf és László Kristóf
P1.4.1 Almási Nikoletta Az öregedés és a nemi dimorfizmus hatásának vizsgálata oxidatív stressz markerekre, valamint az UCHL-1 enzimre patkány colonban
P1.4.2 Csetényi Bettina Cinguláris kérgi interleukin-1β mikroinjekció metabolikus hatásai patkányban
P1.4.3 Jankó Laura A poli(ADP-ribóz) polimeráz-2 (PARP-2) és a mitokondrium kapcsolata
P1.4.4 Lázár Bernadette Analysing the role of I1 imidazoline receptors in the pathomechanism of DSS-induced acute colitis in mice
P1.4.5 Szabados-F. Péter Oxidative metabolism modeling of flavonoids
P1.4.6 Szabó Renáta A szabadidős testmozgást kísérő antioxidáns mechanizmusok ösztrogénhiányos patkány modellben
P1.4.7 Szántó Magdolna A PARP-2 a bőr lipid homeosztázisának potenciális regulátora
P1.5 Vér, érrendszer, mikrocirkuláció 1.,
Zsűri: Varró András és Tóth Attila
P1.5.1 Bálint László A meningeális nyirokerek strukturális átalakulása szükséges a makromolekulák központi idegrendszerből történő elszállításához
P1.5.2 Czompa Attila Vasoactive effects of a new nitric oxide donating acetylsalicylic acid derivative
P1.5.3 Dinnyés Andrea Nyirokérnövekedés szervspecifikus serkentése lipid nanopartikulákba csomagoltVEGFC (VEGFC mRNS-LNP) komplexekkel in vivo
P1.5.4 Hricisák László A nitrogén-monoxid szerepe a regionális agykérgi véráramlás szabályozásában féloldali arteria carotis elzárás után
P1.5.5 Kiss Levente A kénhidrogén fokozott vazorelaxációt okoz idős db/db egerekben
P1.5.6 Lónyi Flóra Krónikus quercetin táplálék kiegészítés késlelteti a koronária kiserek korosodással járó hálózati átépülését
P1.5.7 Pál Éva A D-vitamin hiány befolyásolja az arteria cerebri ANTERIOR morfológiai jellemzőit és károsítja a FIZIOLÓGIAI funkciót
P1.5.8 Szűcs Szilárd A metán belégzés megőrzi a thrombocyta funkciót Pericardialis tamponád következtében létrejövő keringési elégtelenségben
Poszter szekció II.  
2017. június 15-én, csütörtökön, 17:00 és 19:00 között
P2.1 Idegrendszer 2.
Zsűri: Dux Mária és Pál Balázs
P2.1.1 Hunyady Ágnes Szomatosztatin 4 receptor agonisták vizsgálata neuropátiás fájdalom, szorongás és depresszió-szerű viselkedés egérmodelljeiben
P2.1.2 Kristóf László The role of intraamygdaloid oxytocin and dopamine interaction in anxiety
P2.1.3 Kurucz Andrea A rekreációs mozgás szerepe a kognitív képességek és neurodegeneratív eltérések javításában aging patkány modellen
P2.1.4 Reglődi Dóra Alteration of the PAC1 receptor expression in the basal ganglia of MPTP-induced parkinsonian macaque monkeys
P2.1.5 Szabó István A medialis orbitofrontalis kérgi glukóz-monitorozó neuronok szerepe a homeosztázis fenntartásában
P2.1.6 Szentes Nikolett A szomatosztatin 4 receptor szerepének vizsgálata tanulás és memória egérmodelljeiben
P2.1.7 Tékus Valéria A glia-aktiváció meghatározó szerepet játszik a Komplex Regionális Fájdalom Szindróma autoantitesttel kiváltott passzív transzfer-trauma egérmodelljében
P2.1.8 Tóth Attila Prebiotikum mediálta figyelmi válasz változás, egészséges humán populációban
P2.1.9 Zelena Dóra A mediális és dorzális ráfe szerepe a szociális viselkedésben: optogenetikai vizsgálatok
P2.2 Sejtélettan, ion homeosztázis 2.,
Zsűri: Venglovecz Viktória és Zsembery Ákos
P2.2.1 Jeney Viktória Hypoxia induces Runx2 and Sox9-dependent osteogenic differentiation of smooth muscle cells in vitro and in vivo
P2.2.2 Kovács Fanni Egy új módszer kifejlesztése az ARHGAP25 GTPáz aktivitásának mérésére
P2.2.3 Mácsai Lilla A nootrop centrofenoxin hatása az in vivo öregedési modellként szolgáló bdelloid kerekesférgek életkörülményeire
P2.2.4 Sághy Éva Az asztrocitákon expresszálódó TRP ioncsatornák vizsgálata, valamint a szemikarbazid-szenzitív aminoxidáz gátló vegyület hatásának tanulmányozása
P2.2.5 Shahrzad Alimohammadi Novel aspects of the endocannabinoid signaling in human sebocytes
P2.2.6 Soltész-Katona Eszter Sejtspecifikus fehérje izoláló rendszer optimalizálása in vivo jelátviteli vizsgálatokhoz
P2.2.7 Szentandrássy Norbert A szívizom kalcium-függő kloridáramának a szívritmuszavarokkal szembeni védő szerepe
P2.2.8 Szentesi Péter A myotubuláris myopáthia együtt jár spontán Ca2+ felszabadulási események megjelenésével harántcsíkolt izomban
P2.2.9 Turu Gábor G-fehérje kapcsolt receptorok arresztin kötésének predikciója
P2.2.10 Veress Roland Hogyan hat a citoszol kalciumszintje a korai utódepolarizációk kialakulására?
P2.3 Kardiovaszkuláris és respiratórikus rendszerek,
Zsűri: Papp Zoltán és Baczkó István
P2.3.1 Amin Al-awar Dipeptidyl peptidase-4 inhibitor mediated cardioprotection against ischemia reperfusion injury: role of NOS and TRPC1
P2.3.2 Csekő Kata Doxycyclin kezelés hatása és a mátrix metalloproteinázok szerepe krónikus obstruktív tüdőbetegség dohányfüsttel kiváltott komorbiditás egérmodelljében
P2.3.3 Csépányi Evelin Cardiovascular effects of low- and high-dose beta-carotene treatment in Zucker obese rats
P2.3.4 Csertő Dóra A Frank-Starling mechanizmus szerepe a frekvencia-függő coronariaáramlás-növekedés kialakulásában Langendorff-perfundált tengerimalac szívben
P2.3.5 Lekli István Possible connection between heme-oxygenase-1/CO system and autophagy in cardiomyocytes
P2.3.6 Polyák Alexandra Hosszútávú intenzív fizikai terhelés hatása a kutya szívizom struktúrális és elektromos tevékenységére
P2.3.7 Pósa Anikó A szabadidős testmozgás hatása a miokardiális funkcióváltozásra időskorú patkányokban
P2.3.8 Szőke Kitti Possible connection between the anti-aging klotho protein and autophagy
P2.3.9 Tamás Andrea Potential cardioprotective role of PACAP in heart failure patients
P2.4 Tumor biológia, műtétes szakmák,
Zsűri: Kemény Ágnes és Bácsi Attila
P2.4.1 Guth Kitti Modernkori informatika a látásszűrés szolgálatában
P2.4.2 Kovács Patrik Az LCA hatása az oxidatív stressz folyamataira emlőtumor sejtekben
P2.4.3 Kovács Tünde Biogén aminok hatása emlőtumor sejtekre
P2.4.4 Lőrinczy Dénes Ízületi tok változásainak DSC vizsgálata különböző csípő rendellenességek műtéti technikájának kiválasztásához
P2.4.5 Sári Zsanett Bakteriális metabolitok hatása emlőtumor sejtekre
P2.4.6 Újlaki Gyula A másodlagos epesavak hatása az A2780 ovárium karcinóma sejtek metabolizmusára
P2.4.7 Vida András A litokólsav lassítja az áttétképződést egér emlőtumor modellben
P2.5 Vér, érrendszer, mikrocirkuláció 2.,
Zsűri: Helyes Zsuzsa és Ferdinandy Péter
P2.5.1 Mezei Zsuzsanna Az oxidatív-nitratív stressz vizsgálata arteria uterina ellenállás mérése mellett egészséges várandós nőkben
P2.5.2 Wafa Dina A lizofoszfatidsav koronária szűkítő hatását közvetítő jelátviteli útvonalak azonosítása
P2.5.3 Nádasy György Mesterségesen kialakított retikuláris és pókvénák, refluxos perforáns ágak és varikózus oldalágak patkány hátsó végtagjában
P2.5.4 Papp Rita A TMEM16A kloridcsatorna szerepe idiopathiás pulmonális artériás hipertóniában
P2.5.5 Stumpf Csaba Kisspeptin hatása a humán vérlemezkék arachidonsav metabolizmusára
P2.5.6 Szabó Írisz A dihidropiridin-származék LA1011 nem befolyásolja a neurovaszkuláris csatolást
P2.5.7 Szénási Annamária Az arachidonsav szerepe az agyi vérkeringés szabályozásában
P2.5.8 Török Viktória Kisspeptin hatása a cukorbeteg patkányok vérlemezkéinek arachidonsav metabolizmusára