Poszter szekció


A Szervezőbizottság a résztvevők aktív részvételére számít, ezért felkér minden társasági tagot, érdeklődő kollégát absztrakt benyújtására. 

A prezentáció módja: poszter prezentáció. 
Kérjük, hogy az előadni kívánt poszter címét legyen szíves a szervező iroda e-mail címre elküldeni március 5-ig. (Poszter absztraktot nem kér a Szervezőbizottság, elegendő megadni a szerző nevét és a poszter címét).

E-mail cím: info@remedicon.hu
Tárgy: Gyógyszer Innováció  2019 Konferencia, Gárdony
Szerző(k) neve:
Poszter prezentáló neve:
Poszter címe:

A poszterek bemutatására április 1-én, 17 és 18 óra között kerül sor a Naszád I-II. termekben.

Poszter állványok mérete
álló formátum, 100 cm széles, 120 cm magas.
A poszterek kihelyezéséhez szükséges gombostűt a szervezők biztosítják.

Az alábbi poszterek kerülnek bemutatásra április 1-én:

P1 Aczél Tímea Orofaciális gyulladással kiváltott génexpressziós változások Tac4 génhiányos egerekben
P2 Bali Zsolt Kristóf Pszichomotoros vigilancia teszt patkányokban: egy nagy transzlációs potenciállal rendelkező magatartási paradigma öregedéssel járó kognitív hanyatlás és farmakológiai kezelések vizsgálatára
P3 Bálint Eszter Adaptive thermogenesis: modeling diet pitfalls in C57Bl6J mouse
P4 Balogh Mihály Hatékonyság ("efficacy") alapú perspektíva a diabéteszes polineuropátia opioid kezelésére
P5 Bertók Béla Target Oriented Library Platform: Új fókuszált szigma receptor molekulakönyvtárak tervezése és előállítása
P6 Bruszt Nóra Kognitív teljesítményfokozó farmakológiai kezelések kombinált alkalmazásának lehetőségei preklinikai kísérleti környezetben patkányokban
P7 Dinnyés András Humán indukált pluripotens őssejt (iPSC) alapú 3D fejlődés-neurotoxikológiai modell létrehozása
P8 Ernyey Aliz Judit Age-dependent motor skill performance in the novel
"pot jumping" task in rats
P9 Gyertyán István Kognitív javító szerek fejlesztése: mi hozhat áttörést?
P10 Horváth Ádám Antinociceptív vizsgálatok:
A szfingomielináz lipid raftokon keresztül kifejtett hatásai
P11 Kántás Boglárka Új fájdalomcsillapító és antidepresszáns gyógyszerjelöltek:
kis molekulájú szomatosztatin 4 receptor agonisták
P12 Kardos Péter  Oral glucose tolerance test – detecting pre-diabetic state in obese C57Bl6 (DIO) mice
P13 Klausz Barbara Conditioned taste aversion test for avoiding false positive antiobesity data
P14 Knakker Balázs Statisztikai módszerek érzékenységének optimalizálása főemlős kognitív farmakológiai vizsgálatokra 
P15 Mike Árpád  Információtartalom optimalizálása az IonFlux Mercury automata patch clamp rendszeren
P16 Nemes Balázs  Humanizált szomatosztatin receptor 4 expresszáló transzgenikus egerek: egy új állatmodell a transzlációs medicinában
P17 Ősz Ágnes TP53 mutációval összefüggő kinázok, mint célzott terápiás célpontok emlő- és tüdőtumorban
P18 Sághy Éva Szomatosztatin szerepének vizsgálata sertés kardiális iszkémia-reperfúzió modellben
P19 Steib Anita Fluoreszcens retinoid vegyületek hatása CHO sejtek életképességére
P20 Szentes Nikolett Neuroinflammációs mechanizmusok szerepe a centrális szenzitizációban Komplex Regionális Fájdalom Szindróma (CRPS) passzív transzfer-trauma egérmodelljében
P21 Szőke Éva Szomatosztatin 4 receptor agonisták in vitro és in vivo vizsgálata
P22 Varga Balázs DIO test II: the clone wars - or - the application of the diet induced obesity model on outbred cd1 mice
P23 Zsidó Balázs Zoltán A valós-életbeli egészségügyi adatok hozzájárulása a nem kívánt gyógyszerhatások értelmezéséhez