Program

  2019. április 1. hétfő
 09:00-10:00 Regisztráció
 10:00-10:15 Megnyitó
10:15-12:00  A gyógyszerkutatás alappillére: a szellemi tulajdon védelme
Üléselnök: Gonda Imre
Iparjogvédelmi Főosztály, Richter Gedeon Nyrt. 
  Mikló Katalin – főosztályvezető helyettes,
SZTNH, szabadalmi főosztály
  Germus Gábor – irodavezető partner, 
Germus és Társai Ügyvédi Iroda 
  Ravadits Imre – osztályvezető,
Iparjogvédelmi Osztály, EGIS 
12:00-13:00  Ebéd
13:00-14:00   Plenáris előadás I. 
  Réthelyi János (SE ÁOK, Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika)
Indukált pluripotens őssejt alapú kutatások a pszichofarmakológiában 
14:00-14:20  Szponzorált előadás: Darnay Péter (TESTO Kereskedelmi Kft.)
   A Testo mérési megoldásai a gyógyszeripar szolgálatában
14:20-14:50  Kávészünet 
14:50-16:50  Modern vizsgálati módszerek a preklinikai és klinikai kutatásban 
  Üléselnökök: Molnár Mária Judit, Némethy Zsolt 
  Botz Lajos (PTE GYTK Gyógyszerészeti Intézet) - Zemplényi Antal:
A valós - életbeli adatok hasznosítása a gyógyszerterápia javításánál és 
klinikai kutatásoknál 
  Orbán Tamás (MTA TTK Enzimológiai Intézet)
Kalciumszenzort kifejező sejt- és állatmodellek a gyógyszerkutatásban 
  Sperlágh Beáta (MTA KOKI) 
Új technikák neuron szubpopulációk nagy felbontású,  
funkcionális vizsgálatára és szelektív befolyásolására: 
optogenetika, kemogenetika és bioszenzoros módszerek 
  Keserű György Miklós (MTA TTK)
Másodlagos kötőhelyek jelentősége aminerg GPCR célpontokon 
17:00-18:00  Poszter szekció 
18:00-20:00  Vacsora 
   
  2019. április 2., kedd
 09:00-10:00 Plenáris előadás II. 
  Németh György (Richter Gedeon Nyrt.)
Orvostudományi innovációs lehetőségek ernyő indikációkban 
a cariprazine példáján keresztül  
 10:00-10:30 Kávészünet 
 10:30-12:00 Akadémiai gyógyszerkutatás ipari indíttatásból, vagy vica versa?  
  Üléselnökök: Helyes Zsuzsanna, Molnár László 
  Pintér Erika (PTE ÁOK, Farmakológiai és Farmakoterápiai Int.)
Ki az okosabb? A TRPA1 receptor szerepe demenciában
  Ferdinándy Péter (SE, Farmakológiai és Farmakoterápiai Int.) 
"Hiddentox": paradigmaváltás a biztonság farmakologiai vizsgálatokban 
  Mándity István (SE, GYTK, Szerves Vegytani Int.)
Deutérium jelölt molekulák akadémia és ipar kapcsolatában – 
Félsiker vs. kudarc 
  Maléth József (SZTE, ÁOK I.sz. Belgy. Klinika és Népegészségtani Int.)
Új technológiák a hasnyálmirigy betegségek vizsgálatában - 
lehetőségek az alap, transzlációs és alkalmazott kutatásban 
 12:00-13:00 Ebéd 
 13:00-15:15 Új lehetőségek a demenciák diagnosztikájában és kezelésében 
  A 2018-ban alakult Magyar Demencia Társasággal közösen szervezett szekció 
  Üléselnökök: Kálmán János, Oláh Márk  
  Kovács Tibor (SE Neurológiai Klinika)
Az Alzheimer-kór heterogenitása, avagy 
létezik-e Szent Grál a betegség terápiájában? 
  Kálmán János (SZTE Pszichiátriai Klinika)
Nyugalmi neuronális hálózat és neurodegeneráció
  Datki Zsolt (SZTE Pszichiátriai Klinika)
Neurotoxikus aggregátumok egyedülálló in vivo katabolizmusa rotifer modellben 
  Pákáski Magdolna (SZTE Pszichiátriai Klinika)
Neurokognitív zavarok farmakoterápiája 
  Horváth András (OKITI, Országos Klinikai Idegtudományi Int.)
Az epilepszia és Alzheimer-kór kapcsolatának terápiás konzekvenciái 
  Oláh Márk (Richter Gedeon Nyrt.)
A neurokognitív zavarok gyógyszerfejlesztési kihívásai 
15:15-15:45  Kávészünet  
15:45-17:00   Pharmaceutical Medicine 
  Üléselnökök: Kerpel-Fronius Sándor, Lévay György 
  Peták István (Oncopass Medicine)
Gyógyszerkutatás a preciziós onkológia korában 
  Mazalin Kata (Servier Magyarország)
Vizsgálók által kezdeményezett klinikai vizsgálatok helyzete Magyarországon 
  Vas Ágnes (EGIS Zrt.)
Value-added generikus készítmények fejlesztése – 
Kihívások és nehézségek a fix dózisú kombinációk fejlesztésében 
  Kerpel-Fronius Sándor (SE Farmakológiai és Farmakoterápiás Int.)
Etikai kérdések multidiszciplináris - multiprofesszionális klinikai 
gyógyszervizsgáló csoportok működésében   
20:00- 24:00  Gála vacsora  
   
  2019. április 3. szerda
09:00- 11:00  Digitális toxikológia  
  Üléselnökök: Mátyus Péter, Selényi György 
  Rebenku István (DE Biofizikai Intézet)
A digitális patológia új lehetőségei: 
multispektrális konfokális fluoreszcenciás képalkotás 
  Reiniger Lilla (SE  AOK, I. sz. Patológiai és Kisérleti Rákkutató Int.)
A digitális patológia helye a gyógyszerkutatásban 
  David J. Esdaile (Citoxlab Hungary)
Predictions, Perspectives and Practicalities: QSAR in Toxicology 
11:00-11:10  Szünet
11:10-12:40  Új terápiás megközelítések a neurodevelopmentális kórképekben 
  Üléselnökök: Németh Krisztina, Román Viktor  
  Hegyi Márta (Magyar Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza,
Neurologiai Oszt.) 
Agyihálózatok szerepe a normális és kóros fejlődésben 
  Krempels Krisztina (Richter Gedeon Nyrt.)
Helyzetkép a klinikai fejlesztési irányokról az autizmus farmakoterápiájában
  Balázs Judit (ELTE, Pszichiátriai Intézet)
Miért és hogyan ajánlott kezelni a figyelemhiányos-hiperaktivitas zavart? 
12:40-13:15 Szendvics ebéd