Absztraktok listája

Cím Szerző
Prospective assessment of joint and vasc...
A SOKMAGVÚ ÓRIÁS VÉRSEJTEK ÁLTAL KÖZVETÍ...
A HORIZONTÁLIS GÉNTRANSZFER SZEREPE A VE...
A BACH1 TRANSZKRIPCIÓS REPRESSZOR FEHÉRJ...
AZ IL-23 SZEREPE A KERATINOCITÁK IMMUNVÁ...
Immunológiai séta a légutak mentén...
Hogyan segíthet a komplement paraméterek...
A HUMÁN CR2 A BCR GÁTLÓ KORECEPTORA B-SE...
A MUTÁCIÓS SZIGNATÚRÁK HATÁSA A TUMOROK ...
BAKTERIÁLIS KOMPONENSEKNEK KITETT MEZENH...
ANTIMIKROBIÁLIS PEPTIDEK VIZSGÁLATA ATÓP...
GYENGE LÁNCSZEMEK A BŐR PERMEABILITÁSI B...
EGÉSZSÉGES BŐRRÉGIÓK STRATUM CORNEUMÁNAK...
TIGIT/CD226 ÉS CD155/CD112 IMMUN CHECKPO...
Neutropéniás egerek fenotípusos eltérése...
ÚJ TÍPUSÚ SARS-COV-2 VÉDŐOLTÁSOK INDUKÁL...
A HIPOXIA ÉS A KOMPLEMENT MASP-1 KÁROS S...
LÁTHATÓVÁ TENNI A LÁTHATATLANT: AZ APOBE...
Promiszkuis HLA molekulák: Kórokozók ell...
A T sejtek pozitív szelekciója vakfoltot...
A PLAZMACITOID DENDRITIKUS SEJTEK SZEREP...
FITOKEMIKÁLIÁK IMMUNMODULÁLÓ HATÁSÁNAK V...
β2-INTEGRINEK SZEREPE EMBERI MIELOI...
A KORONAVÍRUS-FERTŐZÉS SÚLYOSSÁGA ÉS A S...
SARS-CoV-2 elleni IgM és IgG izotípusú e...
A kaszpáz-9 szerepe a szabályozott nekró...
NEUTROFIL GRANULOCITÁK FUNKCIÓJÁNAK VIZS...
KOMPLEMENT KOMPONENSEK ELLENI AUTOANTITE...
A KOMPLEMENT H-FAKTOR FEHÉRJE CSALÁD TAG...
Különböző tumor sejtvonalak monocita-ere...
AZ NLPR3 INFLAMMASZÓMA AKTIVITÁSÁNAK ÉS ...
KRITIKUS LEUKÉMIAPROFILOK A SUGÁRZÁS ÉS ...
A NEUTROFILEKBEN EXPRESSZÁLÓDÓ SYK TIROZ...
Age-associated B cell (ABC) features of ...
GYULLADÁSOS BIOMARKEREK VIZSGÁLATA PIKKE...
Az FHR1 és FHR5 fehérjék fokozzák a komp...
H-FAKTOR ALAPÚ HIBRID KOMPLEMENT INHIBIT...
A PLCγ2 SZEREPÉNEK VIZSGÁLATA AUTOA...
Egysejt Tömegcitometriás Multiplex Immun...
A BNP szerepének vizsgálata a Langerhans...
A KOMPLEMENT C9 HÁROM EPITÓPJÁNAK (BSI04...
Oszteoklaszt fejlődés vizsgálata fluores...
„TRÉNINGELT” IMMUNMEMÓRIA VI...
Candida eredetű extracelluláris vezikulu...
mRNS ALAPÚ SARS-COV-2 VAKCINA HATÁSÁRA K...
AZ SRC-TÍPUSÚ TRIOZIN-KINÁZOK SZEREPE AZ...
AZ IgG FC RÉGIÓ N-GLIKOZILÁCIÓJA HATÁSÁN...
Nukleozid-módosított VEGFC mRNS-LNP szer...
A MARGINÁLIS ZÓNA B-SEJTEK FELTÉTELEZETT...
AZ NKX2.3 TRANSZKRIPCIÓS FAKTOR EXPRESSZ...
Plazma neutrofil extracelluláris csapdák...
ELTÉRŐ MEMÓRIA FENOTÍPUSÚ HER2-SPECIFIKU...
A glukokortikoid hormon hatás a T sejt a...
A vérsejtek transzdifferenciálódásának v...
UNDERSTANDING THE ROLE OF HEADCASE, THE ...
Drosophila primer vérsejt kultúrák diffe...
HUMÁN KOMPLEMENT C3-SPECIFIKUS MONOKLONÁ...
Vérsejt transzdifferenciálódás nyomon kö...
B-SEJTEK FUNKCIONÁLIS VIZSGÁLATA A PI3K ...
AZ ENDOKANNABINOIDOK HATÁSÁNAK VIZSGÁLAT...
FUNCTIONAL INTERACTIONS BETWEEN HUMAN FO...
PARLAGFŰ POLLEN EXPOZÍCIÓT KÖVETŐEN A BR...
A TKS4 FEHÉRJE FUNKCIONÁLIS JELLEMZÉSE T...
A PARLAGFŰ POLLEN-ELŐSTIMULÁCIÓ GYENGÍTI...
PROTEIN EPITOME „BIG DATA” A...
UPTAKE ROUTES OF SILVER NANOPARTICLES AR...
V(D)J átrendeződések molekuláris követés...
A CYTOKERATIN-20, MINT AZ AKUT GRAFT VER...
Az Src-szerű adaptor fehérje vizsgálata ...
A SARS-CoV-2 tüske-fehérje gyorsítja a t...
SZÉRUMBÓL IZOLÁLT EXTRACELLULÁRIS VEZIKU...
A CCBE1 nyirokér-növekedési faktor szere...
A nyirokerek szerepének jellemzése az mR...
A NYIROKEREK SZEREPÉNEK VIZSGÁLATA AUTOI...
CHARACTERIZATION OF THE LYMPHATIC VASCUL...
Egyedi immunglobulin-génátrendeződések v...
A VÉR ANORGANIKUS PIROFOSZFÁT SZINTJE SC...