Program

2021. október 20., (szerda)

12:00 - 13:00   A Magyar Immunológiai Társaság elnökségi ülése
13.50 - 14.00           KÖSZÖNTŐ, A KONFERENCIA MEGNYITÁSA (Széll Márta, Bácsi Attila)
14.00 - 15.30     A MIT ELSŐ 50 ÉVE
    KEREKASZTAL BESZÉLGETÉS: Petrányi Győző, Sipka Sándor, Falus András, Czirják László, Erdei Anna,
Németh Péter, Szekeres Julianna, Kemény Lajos, Kacskovics Imre, Prohászka Zoltán, Berki Tímea
     
15:30-16:00   KÁVÉSZÜNET 
     
16:00 – 19:10    A SARS-COV-2 ELLENI IMMUNVÁLASZ
Üléselnökök: Buzás Krisztina, Lányi Árpád
16:00 – 16:25    IMMUNOLÓGIAI SÉTA A LÉGUTAK MENTÉN
    Balogh Péter
    Pécsi Tudományegyetem, KK, Immunológiai és Biotechnológiai Intézet
16:25 – 16:45   A COVID-19 BETEGSÉG LEFOLYÁSÁT MEGHATÁROZÓ HUMÁN GENETIKAI VARIÁNSOK AZONOSÍTÁSA  
    Széll Márta
    Szegedi Tudományegyetem, ÁOK, Orvosi Genetikai Intézet
16:45 – 17:10   HUMORÁLIS IMMUNVÁLASZ A SARS-COV-2 VÍRUS ELLEN ÉS VAKCINÁCIÓ SORÁN
    Szekanecz Zoltán
    Debrecen Egyetem, ÁOK, Belgyógyászati Intézet, Reumatológiai Tanszék
17:10 – 17:35   T-SEJTES IMMUNVÁLASZ COVID FERTŐZÉSBEN
    Nagy György
    Semmelweis Egyetem, ÁOK, Reumatológiai és Klinikai Immunológiai Tanszék
17:35 -  17:45   SZÜNET 
17:45 – 18:10    A PLAZMACITOID DENDRITIKUS SEJTEK SZEREPE COVID-19-BEN
    Pázmándi Kitti
    Debrecen Egyetem, ÁOK, Immunológiai Intézet
18:10 – 18:35   BRADIKININ VIHAR SARS-COV-2 INFEKCIÓBAN
    Farkas Henriette
    Semmelweis Egyetem, ÁOK, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika Kutatólaboratóriuma
18:35 – 18:55   ÚJ TÍPUSÚ SARS-COV-2 VÉDŐOLTÁSOK INDUKÁLTA HUMORÁLIS ÉS SEJTES IMMUNVÁLASZ
    Berki Tímea
    Pécsi Tudományegyetem, KK, Immunológiai és Biotechnológiai Intézet
18:55 – 19:10   mRNS ALAPÚ SARS-COV-2 VAKCINA HATÁSÁRA KIALAKULÓ ANTIGEN SPECIFIKUS IMMUNVÁLASZ VIZSGÁLATA
    Szabó Zsófia
    Semmelweis Egyetem, ÁOK, Laboratóriumi Medicina Intézet
19:10 - 19:30   Közgyűlés I.
19:30 - 20:00   Szakmai kiállítás megnyitása köszöntő itallal
     
20:00 –       Büfé vacsora a szálloda éttermében

 2021. október 21., (csütörtök)    

08.30 - 10.00                     A VELESZÜLETETT IMMUNITÁS SEJTJEI, A NYIROKEREK FEJLŐDÉSE                  
Üléselnökök: Pázmándi Kitti, Gácser Attila
 
08:30 – 08:45   AZ ALTERNATÍVAN POLARIZÁLT MAKROFÁGOK EGYEDI GYULLADÁSOS   
VÁLASZKÉSZSÉGÉNEK EPIGENETIKAI ÉS TRANSZKRIPCIÓS ALAPJAI
    Czimmerer Zsolt
    Debreceni Egyetem, ÁOK, Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet
08:45 – 09:00   A BACH1 TRANSZKRIPCIÓS REPRESSZOR FEHÉRJE SZEREPE A
MAKROFÁGOK FEJLŐDÉSÉBEN ÉS MŰKÖDÉSÉBEN
    Bene Krisztián
    Debreceni Egyetem, ÁOK, Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet
09:00 – 09:15   A HORIZONTÁLIS GÉNTRANSZFER SZEREPE A VELESZÜLETETT IMMUNITÁS EVOLÚCIÓJÁBAN
    Cinege Gyöngyi Ilona
    Szegedi Biológiai Kutatóközpont, Genetikai Intézet
09:15 – 09:30   A SOKMAGVÚ ÓRIÁS VÉRSEJTEK ÁLTAL KÖZVETÍTETT HATÉKONY IMMUNVÁLASZT
MEGALAPOZÓ SZÉLESKÖRŰ ULTRASTRUKTÚRÁLIS ÉS GÉNEXPRESSZIÓS VÁLTOZÁSOK
    Magyar Lilla
    Szegedi Biológiai Kutatóközpont, Genetikai Intézet  
09:30 – 09:45   A CCBE1 NYIROKÉR-NÖVEKEDÉSI FAKTOR SZEREPÉNEK VIZSGÁLATA A MENINGEÁLIS NYIROKEREK
FEJLŐDÉSÉBEN ÉS FENNTARTÁSÁBAN
    Ocskay Zsombor
    Semmelweis Egyetem, ÁOK, Élettani Intézet
09:45 – 10:00   UNDERSTANDING THE ROLE OF HEADCASE, THE ORTHOLOGUE OF HECA, IN THE DROSOPHILA LYMPH GLAND
    Kharrat Bayan
    Szegedi Biológiai Kutatóközpont, Genetikai Intézet  
     
10:00 – 11:00   POSZTER BEMUTATÁS, KÁVÉSZÜNET (páratlan számú poszterek)  
     
11:00 – 12:00   A SARS-COV-2 ÁLTAL OKOZOTT FERTŐZÉSEK ÚJ SZEMSZÖGBŐL
Üléselnökök: Szabó Zsófi, Bácsi Attila
11:00 – 11:15    SARS-COV-2 ELLENI IgM ÉS IgG IZOTÍPUSÚ ELLENANYAGOK, VALAMINT AZ IgG
ALOSZTÁLYOK ELOSZLÁSA MAGYAR BETEGCSOPORTBAN
    Sík Pál
    Semmelweis Egyetem ÁOK, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika Kutatólaboratórium
11:15 – 11:30   A KORONAVÍRUS-FERTŐZÉS SÚLYOSSÁGA ÉS A SARS-COV-2 MUTÁCIÓK KÖZÖTTI KAPCSOLAT
    Győrffy Balázs
    Semmelweis Egyetem, Bioinformatika Tanszék
11:30 – 11:45    LÁTHATÓVÁ TENNI A LÁTHATATLANT: AZ APOBEC3 MUTAGENEZIS HATÁSA A SARS-COV-2 ADAPTÍV IMMUNFELISMERÉSÉRE
    Balogh Gergő Mihály
    Szegedi Tudományegyetem, Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika
11:45 – 12:00          A SARS-COV-2 TÜSKE-FEHÉRJE GYORSÍTJA A TÍMUSZ ÖREGEDÉSÉT
    Kvell Krisztián
    Pécsi Tudományegyetem Gyógyszerészi Biotechnológia Intézet
12:00 - 12:10   SZÜNET 
12:10 – 13:10   A BŐR IMMUNRENDSZER
Üléselnökök: Szegedi Andrea, Kemény Lajos
    GYENGE LÁNCSZEMEK A BŐR PERMEABILITÁSI BARRIERJÉBEN
12:10 – 12:25    Szabó Lilla
    Debreceni Egyetem, ÁOK, Bőrgyógyászati Klinika
12:25 – 12:40    A PLCγ2 SZEREPÉNEK VIZSGÁLATA AUTOANTITEST-INDUKÁLT BŐRGYULLADÁSBAN
    Szilveszter Kata Petra
    Semmelweis Egyetem, ÁOK, Élettani Intézet
12:40 – 13:10   SZPONZORÁLT ELŐADÁSOK (SANOFI GENZYME)
    ATÓPIÁS KÓRKÉPEK A BIOLÓGUS SZEMSZÖGÉBŐL
    Dajnoki Zsolt
    Debreceni Egyetem, ÁOK, Bőrgyógyászati Tanszék
    DUPILUMAB KLINIKAI ALKALMAZÁSA A BŐRGYÓGYÁSZATBAN
    Gáspár Krisztián
    Debreceni Egyetem, ÁOK, Bőrgyógyászati Tanszék
     
13:15 – 14:30    EBÉD
     
14:30 – 16:00  

AUTOIMMUN KÓRKÉPEK ÉS KÍSÉRLETES MODELLJEIK
Üléselnökök: Sármay Gabriella, Nagy György

14:30 – 14:45    EGY ÉVES TOFACITINIB KEZELÉS HATÁSA AZ ÍZÜLETI ÉS VASCULARIS GYULLADASRA: A PET-CT JELENTŐSÉGE
    Szekanecz Zoltán
    Debrecen Egyetem, ÁOK, Belgyógyászati Intézet, Reumatológiai Tanszék
14:45 – 15:00   A VÉR ANORGANIKUS PIROFOSZFÁT SZINTJE SCLERODERMÁS BETEGEKBEN
    Kovács László
    Szegedi Tudományegyetem, Reumatológiai és Immunológiai Klinika
15:00 – 15:15   GYULLADÁSOS BIOMARKEREK VIZSGÁLATA PIKKELYSÖMÖRBEN
    Flink Lili Borbála
    Szegedi Tudományegyetem, ÁOK, Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika
15:15 – 15:30    AZ IgG FC RÉGIÓ N-GLIKOZILÁCIÓJA HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA A REUMATOID ARTRITISZ (RA) PATOMECHANIZMUSÁBAN
    Gyebrovszki Balázs
    Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Immunológiai Tanszék
15:30 – 15:45   A NEUTROFILEKBEN EXPRESSZÁLÓDÓ SYK TIROZIN-KINÁZ ESSZENCIÁLIS A
KÍSÉRLETES AUTOIMMUN HÓLYAGOS BŐRGYULLADÁS KIALAKULÁSÁHOZ
    Németh Tamás
    Semmelweis Egyetem, ÁOK, Élettani Intézet
15:45 – 16:00   AZ SRC-TÍPUSÚ TRIOZIN-KINÁZOK SZEREPE AZ IMMUNKOMPLEXEK ÁLTAL INDUKÁLT GLOMERULONEPHRITIS KIALAKULÁSÁBAN
    Lesinszki Lukács Sándor
    Semmelweis Egyetem, ÁOK, Élettani Intézet
     
16:00 – 17:00   POSZTER BEMUTATÁS, KÁVÉSZÜNET (páros számú poszterek)
     
17:00 – 18:30   KOMPLEMENT RENDSZER 
Üléselnökök: Berki Timea, Józsi Mihály
17:00 – 17:15   AZ FHR1 ÉS FHR5 FEHÉRJÉK FOKOZZÁK A KOMPLEMENTAKTIVÁCIÓT BAKTERIÁLIS LIGANDUMOKON ÉS ELŐSEGÍTIK A FAGOCITÓZIST
    Papp Alexandra
    Eötvös Loránd Tudományegyetem, Immunológiai Tanszék
17:15 – 17:30    A HIPOXIA ÉS A KOMPLEMENT MASP-1 KÁROS SZINERGISTA HATÁSA AZ ATEROSZKLERÓZISHOZ TÁRSULÓ BETEGSÉGEKBEN, ENDOTÉLSEJT MODELLEN
    Demeter Flóra
    Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika Kutatólaboratóriuma
    A KOMPLEMENT H-FAKTOR FEHÉRJE CSALÁD TAGJAINAK MONOCITÁKRA ÉS NEUTROFIL GRANULOCITÁKRA KIFEJTETT,SEJTFUNKCIÓT SZABÁLYOZÓ HATÁSAI
17:30 – 17:45   Espárné Schneider Andrea
    Eötvös Loránd Tudományegyetem, Immunológiai Tanszék
17:45 – 18:00   KOMPLEMENT KOMPONENSEK ELLENI AUTOANTITESTEK RHEUMATOID ARTHRITIS-ES BETEGEKBEN
    Matola Alexandra
    Eötvös Loránd Tudományegyetem, Immunológiai Tanszék
18:00 – 18:15     HOGYAN SEGÍTHET A KOMPLEMENT PARAMÉTEREK MONITOROZÁSA SZERZETT C1-INHIBITOR HIÁNYOS ANGIOÖDÉMÁBAN
    Pólai Zsófia
    Semmelweis Egyetem, ÁOK, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika
18:15 – 18:30    NEUTROFIL GRANULOCITÁK FUNKCIÓJÁNAK VIZSGÁLATA HEREDITER ANGIOÖDÉMÁBAN
    Kajdácsi Erika
    Semmelweis Egyetem, ÁOK, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika
18:30 - 19:30    Közgyűlés II. 
20:00 -     GÁLAVACSORA

2021. október 22., (péntek)

08:30 – 10:00                     

TUMOROK, IMMUN CHECKPOINT MOLEKULÁK
Üléselnökök: Szekeres Julianna, Pós Zoltán 

08:30 – 08:45    AZ NKX2.3 TRANSZKRIPCIÓS FAKTOR EXPRESSZIÓJÁNAK VIZSGÁLATA HUMÁN BÉLBEN
    Gábris Fanni
    Pécsi Tudományegyetem, KK, Immunológiai és Biotechnológiai Intézet
08:45 – 09:00   AGE-ASSOCIATED B CELL (ABC) FEATURES OF THE MURINE HIGH-GRADE B-CELL LYMPHOMA Bc.DLFL1
    Jia Xinkai
    Pécsi Tudományegyetem, KK, Immunológiai és Biotechnológiai Intézet
09:00 – 09:15   A MUTÁCIÓS SZIGNATÚRÁK HATÁSA A TUMOROK IMMUNOGENITÁSÁRA
    Manczinger Máté
    Szegedi Tudományegyetem, ÁOK, Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika
09:15 – 09:30    PROMISZKUIS HLA MOLEKULÁK: KÓROKOZÓK ELLEN ÁLDÁS, TUMOROK ELLEN ÁTOK
    Papp Benjamin Tamás
    Szegedi Tudományegyetem, ÁOK, Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika
09:30 – 09:45   ELTÉRŐ MEMÓRIA FENOTÍPUSÚ HER2-SPECIFIKUS CAR T SEJT KÉSZÍTMÉNYEK AKTIVÁLÓDÁSÁNAK ÉS
CITOLITIKUS HATÉKONYSÁGÁNAK ÖSSZEHASONLÍTÁSA
    Szöőr Árpád
    Debreceni Egyetem, ÁOK, Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet
09:45 – 10:00   TIGIT/CD226 ÉS CD155/CD112 IMMUN CHECKPOINT MOLEKULÁK VIZSGÁLATA KORAI TERHESSÉGI TOXÉMIA ÉS EGÉSZSÉGES TERHESSÉG ÖSSZEHASONLÍTÁSÁBAN
    Meggyes Mátyás
    Pécsi Tudományegyetem, ÁOK, Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet
     
10:00 - 10:25   KÁVÉSZÜNET 
     
10:25 – 11:25   DÉLŐTTI KOKTÉL – T SEJTEK, SZABÁLYOZOTT SEJTHALÁL, NEUTROFIL EXTRACELLULÁRIS CSAPDÁK
Üléselnökök: Erdei Anna, Németh Péter
10:25 – 10:40    A T SEJTEK POZITÍV SZELEKCIÓJA VAKFOLTOT EREDMÉNYEZ AZ ADAPTÍV IMMUNFELISMERÉSBEN
    Koncz Balázs
    Szegedi Tudományegyetem, ÁOK, Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika
10:40 – 10:55   AZ AKUT GASZTROINTESZTINÁLIS GvHD KIALAKULÁSÁT CD304+/HELIOS+/OX40/INTEGRIN b7+ Treg
SEJTEK ABORTÍV AKTIVÁLÓDÁSA VEZETI FEL
    Pós Zoltán
    Semmelweis Egyetem, ÁOK, Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet
10:55 – 11:10   A KASZPÁZ-9 SZEREPE A SZABÁLYOZOTT NEKRÓZISBAN
       Koncz Gábor
    Debrecen Egyetem, ÁOK, Immunológiai Intézet
11:10 – 11:25   PLAZMA NEUTROFIL EXTRACELLULÁRIS CSAPDÁK SZINTJE KRÓNIKUS LÉGÚTI BETEGSÉGEKBEN
    Szalai Csaba
    Semmelweis Egyetem, ÁOK, Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet
     
11:25-11:40   SZÜNET 
     
11:40 – 13:25     MÓDSZERTANI ÉS DIAGNOSZTIKAI ÚJDONSÁGOK
Üléselnökök: Szabó Kornélia, Antal-Szalmás Péter
11:40 – 11:55     SZPONZORÁLT ELŐADÁS:
    CYTOFLEX PLATFORM – FLOW CITOMETRIÁS ANALÍZIS ÉS SZORTOLÁS APD TECHNOLÓGIÁVAL, KÖNNYEDÉN
    Sinkó Emese
    Bio-Science Kft.
11:55 – 12:10   SZPONZORÁLT ELŐADÁS:
    PROTEIN EPITOME „BIG DATA” ANALÍZIS DIAGNOSZTIKUS TESZT FEJLESZTÉSÉRE
    Lázár József
    Biosystems Immunolab Zrt.
12:10 – 12:25     SZÉRUMBÓL IZOLÁLT EXTRACELLULÁRIS VEZIKULÁK MOLEKULÁRIS SPEKTROSZKÓPIAI VIZSGÁLATA
TUMORDIAGNOSZTIKAI CÉLBÓL
    Bukva Mátyás
    Szegedi Biológiai Kutatóközpont, Biokémia Intézet
12:25 – 12:40   OSZTEOKLASZT FEJLŐDÉS VIZSGÁLATA FLUORESZCENS MÓDSZERREL
    Pánczél Áron
    Semmelweis Egyetem, ÁOK, Élettani Intézet
12:40 – 12:55      NUKLEOZID-MÓDOSÍTOTT VEGFC mRNS-LNP SZERVSPECIFIKUS NYIROKÉRNÖVEKEDÉST ÉS
KÍSÉRLETES NYIROKÖDÉMA GYÓGYULÁSÁT IDÉZI ELŐ
    Szőke Dániel
    Semmelweis Egyetem, ÁOK, Élettani Intézet
12:55 – 13:10   EGYSEJT TÖMEGCITOMETRIÁS MULTIPLEX IMMUNFENOTIPIZÁLÁS COPD-BEN ÉS ADENOKARCINÓMÁBAN
    Gémes Nikolett
    Szegedi Biológiai Kutatóközpont
13:10 – 13:25   V(D)J ÁTRENDEZŐDÉSEK MOLEKULÁRIS KÖVETÉSE LIQUID BIOPSZIÁBÓL MYELOMA MULTIPLEXBEN
    Marx Anita
    Eötvös Loránd Tudományegyetem, Immunológiai Tanszék
     
13:25 – 13:35   A BIOLEGEND DÍJAK ÁTADÁSA,
A konferencia zárása (Széll Márta, Bácsi Attila)