Nyitólap

 

Kedves Kollégák!

A szervezőbizottság nevében szeretnék minden érdeklődőt meghívni az 50. Membrán-transzport konferenciára, amely reményeink szerint, a sümegi hagyományokhoz hűen, nemcsak tudományos előadásokra és poszterprezentációkra ad alkalmat, hanem élénk vitákra, régi barátságok ápolására és új kapcsolatok teremtésére. A pandémiás korlátozások másfél éve után értjük meg csak igazán, hogy bár a technika sok virtuális rendezvényt tesz lehetővé, a személyes emberi kapcsolatok, melyek a sümegi konferencia szellemiségének mindig is fontos részét képezték, mennyire fontosak a tudományos életben is. A sümegi konferenciasorozat az elmúlt fél évszázadban egy közismert eseménnyé vált, amely annak ellenére maradt fenn ilyen hosszú ideig, hogy csak lazán megfogalmazható témája van. A sümegi konferenciára járók, azaz a Homo Sümegiensis tagjai, osztoznak a tudomány iránti szenvedélyben és abban a nyitottságban, amivel a szűkebb érdeklődési területükön kívül eső új ötletekkel is képesek és hajlandók megismerkedni. Ezt manapság interdiszciplinaritásnak hívjuk, de ez a koncepció a sümegi konferencia-sorozatot már a kifejezés széles körű elterjedése előtt is jellemezte. Miközben erre az értékes hagyományra építünk, a konferencia bizonyos aspektusait is igyekszünk javítani, hogy még legalább 50 évig méltó legyen megőrzésre. Így a lehetőségekhez mérten igyekszünk minél több külföldi résztvevőt meghívni, ezzel is emelve a kongresszus színvonalát. Az idei találkozó témája a membránbiológia és a biofizika, interdiszciplináris megközelítéssel. A hagyományt, miszerint minden évben egy modern technika kerül bemutatásra, idén is életben tartjuk, és az egyedi sejt manipulációnak szentelünk egy szekciót. Az eredményes tudományos eszmecserék és az elmúlt konferenciákra történő rövid visszatekintés mellett a kongresszus résztvevői vendéglátóink meleg vendégszeretetét is élvezhetik, amelyek együttesen remélhetőleg visszavonzzák őket a 2022-ben megrendezendő következő eseményre.

A szervezőbizottság nevében

Nagy Péter

DE Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet