Program

A végleges szakmai program október 15 után elérhető.


Tervezett szekciók:

  • Membrán nanocsövek és extracelluláris vezikulumok az intercelluláris kommunikációban
  • Ioncsatornák szerepe egészséges szervezetekben és betegségek kialakulásában
  • Membrán transzporterek és sejtpenetráló peptidek
  • Transzmembrán jelátvitel és membránjelenségek az idegrendszerben
  • Egyedi sejt manipuláció