Absztraktok listája

Cím Szerző
A megakariociták szövet-specifikus és sz...
A SOKMAGVÚ ÓRIÁS VÉRSEJTEK ÁLTAL KIFEJTE...
ÚJ MODULOK A VELESZÜLETETT IMMUNITÁSBAN:...
A KOSTIMULÁCIÓS DOMÉNEK MEGHATÁROZZÁK A ...
A T-SEJTEKRE OPTIMALIZÁLT HER2-SPECIFIKU...
FOKOZOTT HELPER T SEJT AKTIVITÁS RHEUMAT...
A BIOTIN-TRASTUZUMABBAL CÉLRA IRÁNYÍTOTT...
SEJTFELSZÍNI CD8 RECEPTOR POZITÍV ÉS NEG...
MYELOMA MULTIPLEX ELLENI CSONTVELŐI CITO...
DEVELOPMENT AND STROMAL ORGANIZATION OF ...
A makrofág polarizációs szignálok által ...
Hogyan befolyásolja a veleszületett immu...
A Dektin-2 szerepének vizsgálata a neutr...
A Kv1.3 ÉS IKCa1 CSATORNÁK GÁTLÁSÁNAK HA...
FUNKCIONÁLIS FESZÜLTSÉG-FÜGGŐ NÁTRIUMCSA...
A PARLAGFŰ POLLENSZEMEK ÁLTAL KIBOCSÁTOT...
TERMÉSZETES- ÉS PATHOLÓGIÁS AUTOANTITEST...
ANTIGÉN SPECIFIKUS TOLERANCIA INDUKCIÓ V...
TIGIT, CD226, CD112 ÉS CD155 IMMUN CHECK...
Keratinociták és Candida fajok interakci...
HUMÁN SZÁJÜREGI EPITHÉL SEJTEK TRÉNINGEL...
EXTRACELLULÁRIS VEZIKULÁK, MINT A TUMORA...
Szérumból izolált extracelluláris veziku...
A KERATINOCITÁK VELESZÜLETETT IMMUNMEMÓR...
Plazmából izolált extracelluláris vezik...
AZ EISENIA ANDREI BETA-CATENIN HOMOLÓGJÁ...
Az extracelluláris vezikulák termeléséne...
A természetes autoantitest-hálózat válto...
M1 tipusú humán makrofágok fagolizoszomá...
A TKS4 FEHÉRJE SZEREPE TUMOR-ASSZOCIÁLT ...
A FESZÜLTSÉGFÜGGŐ HV1 PROTON CSATORNA SZ...
HSV fertőzés hatása a zsírszövetből szár...
AZ IMMUNCHECKPOINT-GÁTLÓKRA ADOTT TERÁPI...
CANDIDA ALBICANS ÁLTAL SZEKRETÁLT EXTRAC...
A NYÁJIMMUNITÁS DINAMIKUS JELLEMZŐI...
A PERMEABILITÁSI BARRIER VIZSGÁLATA HIDR...
ANTIMIKROBIÁLIS PEPTIDEK VIZSGÁLATA ATÓP...
A mikroszatellita-stabilitáshoz hozzájár...
Új mechanizmusok a TRPV3 mediált viszket...
A MAKROFÁGOK HETEROGENITÁSÁNAK ÉS PLASZT...
ZYMOSAN ÁLTAL INDUKÁLT IMMUNVÁLASZ ALTER...
HIGH-THROUGHPUT RNA SEQUENCING AND EPIGE...
Engineered Cas9 extracellular vesicles a...
Tumoros és nem tumoros eredetű szájüregi...
TIROZIN-KINÁZ GÁTLÓK PREKLINIKAI VIZSGÁL...
A VÉRSEJTEK TRANSZDIFFERENCIÁLÓDÁSÁT SZA...
B-SEJTEK CD180 LIGÁCIÓJA AKTIVÁLJA A PI3...
Humán keratinociták fraktalkin kifejeződ...
AZ SRC-TÍPUSÚ TIROZIN-KINÁZOK SZEREPE AZ...
AZ SRC-TÍPUSÚ TRIOZIN-KINÁZOK SZEREPE AZ...
Mezenchymális sztóma sejtek sejthalál ér...
A NYIROKEREK SZEREPÉNEK VIZSGÁLATA AUTOI...
Budapest...
A magzati légzőmozgások és a pulmonális ...
B-FAKTOR ÉS H-FAKTOR ELLENES AUTOANTITES...
A nyirokerek szerepének vizsgálata az mR...
A CITOKINEK, KEMOKINEK, PROTEÁZOK ÉS PRO...
A meningeális nyirokerek fejlődését és f...
AZ FHR1 ÉS FHR5 H-FAKTORRAL ROKON FEHÉRJ...
ISOLATION AND CHARACTERISATION OF EXTRAC...
HUMÁN KOMPLEMENT C4- ÉS C4BP-ELLENES MON...
A komplement D-faktor zimogenicitásának ...
β2 INTEGRIN HIÁNYOS NEUTROFIL PROGE...
A kaszpáz-9 endotélsejt-specifikus leüté...
A FOSZFOLIPÁZ Cγ2 SZEREPE A MONONÁT...
CAS9 EXPRESSZALÓ NEUTROFIL PROGENITOROK ...
A Syk tirozin-kináz szerepe a mononátriu...
FOSZFOLIPÁZ C GÁTLÓSZER HATÁSA A DERMO-E...
A PLCγ2 neutrofil-specifikus hiányá...
A H-faktorral rokon (FHR) fehérjék extra...
H-FAKTOR ÉS H-FAKTORRAL ROKON FEHÉRJÉK K...