Program

 

  2022.október 19., szerda                          


12:30-13:30                
  A Magyar Immunológiai Társaság vezetőségi ülése
13:50-14:00             KÖSZÖNTŐ, A KONFERENCIA MEGNYITÁSA (Széll Márta, Bácsi Attila)
14:00-16:00   AZ IL-17 ÉS IL-23, MINT TERÁPIÁS CÉLPONTOK
    Üléselnökök: Szekeres-Barthó Júlia és Széll Márta
14:00-14:30   AZ IL-17 ÉS AZ IL-23 BIOLÓGIÁJA
    Kemény Lajos
    Szegedi Tudományegyetem, SZAOK Szent-Györgyi Albert Klinika Központ,
Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika
14:30-15:00    IL-17- ÉS IL-23-SPECIFIKUS TERÁPIA A BŐRBETEGSÉGEKBEN
    Szegedi Andrea
    Debreceni Egyetem ÁOK, Bőrgyógyászati Tanszék
15:00-15:30      AZ IL-17/23 SZEREPE A SZISZTÉMÁS AUTOIMMUN KÓRKÉPEK ÉS
CARDIOVASCULARIS BETEGSÉGEK KIALAKULÁSBAN
    Tarr Tünde
    Debreceni Egyetem ÁOK, Belgyógyászati Intézet, Klinikai Immunológiai Tanszék
15:30-16:00   IL-17/23 GÁTLÁS REUMATOLÓGIAI BETEGSÉGEKBEN
     Szekanecz Zoltán
     Debreceni Egyetem ÁOK, Reumatológiai Tanszék
16:00-16:30   KÁVÉSZÜNET
16:30-18:15    AUTOIMMUN KÓRKÉPEK ÉS KÍSÉRLETES MODELLJEIK
    Üléselnökök: Mócsai Attila és Szekanecz Zoltán
16:30-16:45   AZ SRC-TÍPUSÚ TIROZIN-KINÁZOK SZEREPE AZ IMMUNKOMPLEXEK ÁLTAL INDUKÁLT
GLOMERULONEPHRITIS KIALAKULÁSÁBAN
    Lesinszki Lukács
    Semmelweis Egyetem, Élettani Intézet, Budapest
16:45-17:00    A PLCΓ2 NEUTROFIL-SPECIFIKUS HIÁNYÁNAK HATÁSA A KÍSÉRLETES AUTOIMMUN
HÓLYAGOS BŐRGYULLADÁSRA
    Koncz Petra
    Semmelweis Egyetem, Budapest
17:00-17:15   FOSZFOLIPÁZ C GÁTLÓSZER HATÁSA A DERMO-EPIDERMÁLIS SZEPARÁCIÓRA
BULLOSUS PEMPHIGOID

HUMÁN EX VIVO MODELLJÉBEN
    Vikár Simon
    Semmelweis Egyetem, Élettani Intézet, Budapest
17:15-17:30   B-SEJTEK CD180 LIGÁCIÓJA AKTIVÁLJA A PI3K/AKT/MTOR ÚTVONALAT ÉS HOZZÁJÁRULHAT A
BAFF-RECEPTOROK PATOLÓGIÁS EXPRESSZIÓJÁHOZ SZISZTÉMÁS SCLEROSISBAN
    Erdő-Bonyár Szabina
    Pécsi Tudományegyetem, KK, Immunológiai és Biotechnológiai Intézet
17: 30-17:45   TERMÉSZETES- ÉS PATHOLÓGIÁS AUTOANTITESTEK VIZSGÁLATA AUTOIMMUN BETEGSÉGEK EGÉRMODELLJEIBEN
    Boldizsár Ferenc
    Pécsi Tudományegyetem, KK, Immunológiai és Biotechnológiai Intézet
17:45-18:00   FOKOZOTT HELPER T SEJT AKTIVITÁS RHEUMATOID ARTHRITIS-BEN:
SZEREPE AZ AUTOANTITESTEK TERMELÉSÉBEN
    Gyebrovszki Balázs
    Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Immunológiai Tanszék,Budapest
18:00-18:15   ANTIGÉN SPECIFIKUS TOLERANCIA INDUKCIÓ VIZSGÁLATA
RHEUMATOID ARTHRITIS EGÉR MODELLJÉBEN
    Olasz Katalin
    Pécsi Tudományegyetem, KK, Immunológiai és Biotechnológiai Intézet
18:15-19:15    POSZTER SZEKCIÓ I. (1-19)
    Poszter bírálók: Honti Viktor és Pós Zoltán
19:15-   Közgyűlés I.
     
20:00-22:00   Büfévacsora a szálloda éttermében
     
    2022. október 20. (csütörtök)
08:30-09:30    A VELESZÜLETETT IMMUNITÁS SEJTJEI ÉS MECHANIZMUSAI
    Üléselnökök: Antal-Szalmás Péter és Balogh Péter
08:30-08:45   ÚJ MODULOK A VELESZÜLETETT IMMUNITÁSBAN: PROKARIÓTA EREDETŰ DOMESZTIKÁLT GÉNEK
    Cinege Gyöngyi
    Szegedi Biológiai Kutatóközpont, Genetikai Intézet
08:45-09:00    A VÉRSEJTEK TRANSZDIFFERENCIÁLÓDÁSÁT SZABÁLYOZÓ FAKTOROK AZONOSÍTÁSA ÉS A
DIFFERENCIÁLÓDÁS ÚTVONALAINAK FELTÉRKÉPEZÉSE DROSOPHILA MELANOGASTERBEN
    Gábor Erika
    Szegedi Biológiai Kutatóközpont, Genetikai Intézet
09:00-09:15    A MEGAKARIOCITÁK SZÖVET-SPECIFIKUS ÉS SZISZTÉMÁS IMMUNOLÓGIAI SZEREPEI
    Balogh Péter
    Pécsi Tudományegyetem, KK, Immunológiai és Biotechnológiai Intézet
09:15-09:30   β2 INTEGRIN HIÁNYOS NEUTROFIL PROGENITOROK LÉTREHOZÁSA ÉS JELLEMZÉSE
    Havasi Márk
    Semmelweis Egyetem, Élettani Intézet, Budapest
09:30-10:00   MÓDSZERTANI ÚJDONSÁGOK                      
    Üléselnökök: Antal-Szalmás Péter és Balogh Péter
09:30-09:45    ENGINEERED CAS9 EXTRACELLULAR VESICLES AS A NOVEL GENE EDITING TOOL
    Xabier Osteikoetxea
    HCEMM / Semmelweis University
09:45-10:00   SZPONZORÁLT ELŐADÁS:
THE POWER OF INTRACELLULAR FLOW CYTOMETRY FOR CELL SIGNALING
    Christina Theisgen
    Cell Signaling Technology Ltd.
10:00-11:00      POSZTER SZEKCIÓ II. (20-39), KÁVÉSZÜNET
    Poszter bírálók: Engelmann Péter és Józsi Mihály
     
11:00-11:45      SZABÁLYOZÓ MECHANIZMUSOK AZ ONTO- ÉS ORGANOGENEZISBEN
    Üléselnökök: Gácser Attila és Lányi Árpád
11:00-11:15   AZ EISENIA ANDREI BETA-CATENIN HOMOLÓGJÁNAK AZONOSÍTÁSA ÉS
SZEREPE AZ ONTOGENEZISBEN, REGENERÁCIÓBAN ÉS AZ ANTIMIKROBIÁLIS IMMUNVÁLASZBAN
    Engelmann Péter
    Pécsi Tudományegyetem, KK, Immunológiai és Biotechnológiai Intézet
11:15-11:30   DEVELOPMENT AND STROMAL ORGANIZATION OF MURINE FOLIATE LYMPHOID AGGREGATES
    Jia Xinkai
    Pécsi Tudományegyetem, KK, Immunológiai és Biotechnológiai Intézet
11:30-11:45   A MENINGEÁLIS NYIROKEREK FEJLŐDÉSÉT ÉS FENNTARTÁSÁT SZABÁLYOZÓ MOLEKULÁRIS MECHANIZMUSOK VIZSGÁLATA
    Ocskay Zsombor
    Semmelweis Egyetem, Élettani Intézet,Budapest
11:45-12:30   TUMORELLENES IMMUNVÁLASZ, PROGNOSZTIKUS MARKEREK
    Üléselnökök: Gácser Attila és Lányi Árpád
11:45-12:00    MYELOMA MULTIPLEX ELLENI CSONTVELŐI CITOTOXIKUS IMMUNVÁLASZ VIZSGÁLATA EGÉRBEN
    Kellermayer Zoltán
    Pécsi Tudományegyetem, KK, Immunológiai és Biotechnológiai Intézet
12:00-12:15    EXTRACELLULÁRIS VEZIKULÁK, MINT A TUMORASSZOCIÁLT PROTEIN
MINTÁZAT HORDOZÓI – METAANALÍZIS
    Bukva Mátyás
    Szegedi Biológiai Kutatóközpont
12:15-12:30    SZÉRUMBÓL IZOLÁLT EXTRACELLULÁRIS VEZIKULÁK MMP-9 TARTALMA,
MINT PROGNOSZTIKUS MARKER AZ AGYDAGANATOKBAN
    Dobra Gabriella
    Szegedi Biológiai Kutatóközpont, Biokémia Intézet
12:30-12:40   SZÜNET
12:40-13:25   KARTÁVOLSÁGRA A CAR T SEJTEKTŐL
    Üléselnökök: Buzás Krisztina és Pós Zoltán
12:40-12:55   KIMÉRA ANTIGÉN RECEPTOROK (CAR) A SZERVI TUMOROK KEZELÉSÉBEN:
TAPASZTALATOK HER2+ PREKLINIKAI MODELLEKBEN
    Vereb György
    Debreceni Egyetem ÁOK, Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet
12:55-13:10     A KOSTIMULÁCIÓS DOMÉNEK MEGHATÁROZZÁK A KIMÉRA ANTIGÉN RECEPTOROK
SEJTFELSZÍNI SZERVEZŐDÉSÉT ÉS A CAR T-SEJTEK AKTIVÁCIÓJÁT
    Mezősi-Csaplár Marianna
    Debreceni Egyetem ÁOK, Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet
13:10-13:25    A BIOTIN-TRASTUZUMABBAL CÉLRA IRÁNYÍTOTT UNICAR-T-SEJTEK ELIMINIÁLJÁK A
HER2+ TUMOROKAT

IN VITRO, UGYANAKKOR IN VIVO TOXIKUSAK
    Nagy Lőrinc
    Debreceni Egyetem ÁOK, Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet
13:25-14:30   EBÉD
14:30-17:30   A VELESZÜLETETT IMMUNITÁS MEMÓRIA-SZERŰ JELENSÉGEI
    Üléselnökök: Falus András és Bácsi Attila
14:30-15:00    A VAKCINÁCIÓ SPECIFIKUS ÉS NEM-SPECIFIKUS HATÁSAI AZ IMMUNVÁLASZRA
    Kriván Gergely
    Semmelweis Egyetem, Budapest
15:00–15:30     VELESZÜLETETT IMMUNMEMÓRIA - AZ IMMUNVÁLASZ ŐSI TÍPUSÁNAK ADAPTÍV JELENSÉGEI
    Szabó Kornélia
    Szegedi Tudományegyetem Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika
15:30–15:45   A KERATINOCITÁK VELESZÜLETETT IMMUNMEMÓRIA (VIM) FOLYAMATAINAK VIZSGÁLATA
    Balogh Fanni
    Szegedi Tudományegyetem, SZAOK Szent-Györgyi Albert Klinika Központ,
Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika
15:45-16:15   KÁVÉSZÜNET
16:15-16:45   A MAKROFÁGOK HETEROGENITÁSÁNAK ÉS PLASZTICITÁSÁNAK EPIGENETIKAI
ÉS TRANSZKRIPCIÓS ALAPJAI
    Czimmerer Zsolt
    Szegedi Biológiai Kutatóközpont
16:45-17:15   A GENOM SZERKEZET ÉS A SEJTES MEMÓRIA KIALAKULÁSÁNAK KAPCSOLATAI EGY
MAKROFÁG TRENING MODELL RENDSZERBEN
    Dániel Bence
    Department of Pathology, Stanford University, Stanford, CA, USA
17:15-17:30   A MAKROFÁG POLARIZÁCIÓS SZIGNÁLOK ÁLTAL AKTIVÁLT CD274(PDL1) ÉS
PDCD1LG2(PDL2) GÉNKIFEJEZŐDÉS EPIGENETIKAI ALAPJAI
    Varga Zsófia
    Debreceni Egyetem, ÁOK, Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet
17:30-        Közgyűlés II. A Kesztyűs Loránd- és a Backhausz Richárd-emlékérem, valamint
a Gergely János-emlékérem és ösztöndíj átadása
20:00-24:00   GÁLAVACSORA a hotelben
                        2022. október 21. (péntek)
08:30-09:15    KOMPLEMENTRENDSZER
    Üléselnökök: Erdei Anna és Németh Péter
08:30-08:45     A H-FAKTORRAL ROKON (FHR) FEHÉRJÉK EXTRACELLULÁRIS MÁTRIX FEHÉRJÉKKEL VALÓ KÖLCSÖNHATÁSÁNAK ÉS KOMPLEMENTAKTIVÁCIÓT SZABÁLYOZÓ HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA
    Papp Alexandra
    Eötvös Loránd Tudományegyetem
08:45-09:00   B-FAKTOR ÉS H-FAKTOR ELLENES AUTOANTITESTEK MEMBRANOPROLIFERATÍV
GLOMERULONEFRITISZBEN
    Matola Alexandra Tünde
    Debreceni Egyetem, ÁOK, Immunológiai Intézet
09:00-09:15   A KOMPLEMENT D-FAKTOR ZIMOGENICITÁSÁNAK ÉS SZUBSZTRÁT-INDUKÁLT
AKTIVITÁSNÖVEKEDÉSÉNEK KVANTITATÍV JELLEMZÉSE
    Dobó József
    Természettudományi Kutatóközpont, Enzimológiai Intézet
09:15-10:30   FÓKUSZBAN AZ IONCSATORNÁK
    Üléselnök: Sármay Gabriella és Bácsi Attila
09:15-09:30   IONCSATORNÁK AZ IMMUNSEJTEKBEN
    Hajdu Péter
    Debreceni Egyetem ÁOK, Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet
09:30-09:45   FUNKCIONÁLIS FESZÜLTSÉG-FÜGGŐ NÁTRIUMCSATORNÁK A HUMÁN B-
SEJTEK MEMBRÁNJÁBAN
    Varga Zoltán
    Debreceni Egyetem ÁOK, Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet
09:45-10:00    A Kv1.3 ÉS IKCa1 CSATORNÁK GÁTLÁSÁNAK HATÁSA T LIMFOCITÁK AKTIVÁCIÓS KINETIKÁJÁRA
    Toldi Gergely
    Liggins Institute, University of Auckland, New-Zeland
10:00-10:15   A FESZÜLTSÉGFÜGGŐ HV1 PROTON CSATORNA SZEREPE A TUMOR ASSZOCIÁLT
MIELOID SZUPRESSZOR SEJTEKBEN
    Korpos Éva
    Debreceni Egyetem, Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet
10:15-10:30    A TRPM2 CSATORNA KÖZPONTI HŐÉRZÉKELÉSÉNEK MOLEKULÁRIS HÁTTERE
    Bartók Ádám
    Semmelweis Egyetem, Biokémiai Tanszék
10:30-11:00    KÁVÉSZÜNET
11:00-12:15     MIKRÓBÁK, MIKROBIÁLIS TERMÉKEK ÉS VAKCINÁK ÁLTAL KIVÁLTOTT VÁLASZOK
    Üléselnökök: Buzás Edit és Kacskovics Imre
11:00-11:15   CANDIDA ALBICANS ÁLTAL SZEKRETÁLT EXTRACELLULÁRIS VEZIKULÁK ÉS CANDIDALYSIN
SZÁJÜREGI LAPHÁMSEJTES KARCINÓMA PROGRESSZIÓJÁRA KIFEJTETT HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA
    Veres Éva
    Szegedi Tudományegyetem, TTIK, Mikrobiológiai Tanszék
11:15-11:30   M1 TIPUSÚ HUMÁN MAKROFÁGOK FAGOLIZOSZOMÁLIS CINK ION HÁZTARTÁSA,
VALAMINT IFN-GAMMA HATÁSA A

MAKROFÁG-CANDIDA PARAPSILOSIS INTERAKCIÓRA
    Takács Tamás
    Szegedi Tudományegyetem, TTIK, Mikrobiológiai Tanszék
11:30-11:45   AZ SRC-TÍPUSÚ TRIOZIN-KINÁZOK SZEREPE AZ LPS NEFROPÁTIA KIALAKULÁSÁBAN
    Boldizsár Lili Katalin
    Semmelweis Egyetem, Élettani Intézet, Budapest
11:45-12:00   A NYIROKEREK SZEREPÉNEK VIZSGÁLATA AZ MRNS LNP ALAPÚ VAKCINÁK KIVÁLTOTTA
IMMUNVÁLASZBAN
    Kovács Gábor
    Semmelweis Egyetem, Élettani Intézet, Budapest
12:00-12:15   A VAKCINÁLTSÁG UTÁNI SARS-CoV-2 SPECIFIKUS HUMORÁLIS ÉS CELLULÁRIS
IMMUNITÁS ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA 
EGÉSZSÉGES EGYÉNEKBEN VALAMINT AUTOIMMUN BETEGEKBEN
    Szebeni Gábor
    Szegedi Biológiai Kutatóközpont
12:15-13:15   A BŐR IMMUNRENDSZER
    Üléselnök: Kapitány Anikó és Szabó Kornélia
12:15-12:45    A KANNABINOID RENDSZER A BŐRBEN - KLINIKAI LEHETŐSÉGEK MOST ÉS A JÖVŐBEN
    Bíró Tamás
    Monasterium Laboratory, Münster, Germany, és Cutaneon, Hamburg, Germany
12:45-13:00   HIGH-THROUGHPUT RNA SEQUENCING AND EPIGENOMIC PROFILING OF
PSORIATIC RESOLVED EPIDERMIS
    Ghaffarinia Ameneh
    Szegedi Tudományegyetem, SZAOK Szent-Györgyi Albert Klinika Központ,
Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika
13:00-13:15   ANTIMIKROBIÁLIS PEPTIDEK VIZSGÁLATA ATÓPIÁS DERMATITISBEN
    Dajnoki Zsolt
    Debreceni Egyetem, ÁOK, Bőrgyógyászati Tanszék
13:15-13:30   A konferencia zárása (Széll Márta, Bácsi Attila)